Disclaimer

Bijgewerkt: Dinsdag 7 september 2021

Ratonix besteedt de grootste mogelijke zorg aan betrouwbaarheid, actualiteit en integriteit
van de gegevens en data op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen niet altijd
voorkomen worden.

Ratonix is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden in
aangeboden data en informatie, noch schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of
inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Zoals fouten, vertragingen, storingen
en onderbrekingen in het verstrekken van informatie of diensten door Ratonix of door u aan
Ratonix middels een website van Ratonix of anderszins gezonden gegevens en data
via elektronische weg.

Ook aanvaardt Ratonix geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die is geleden, of
wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, data, ideeën, adviezen vertrekt namens
Ratonix, of via haar websites en opdrachten. Ratonix aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites en opdrachten waarnaar of waarvan met een
hyperlink, bestand of anderszins wordt doorverwezen.

Indien informatie, data en stukken die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt,
zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Ratonix garandeert niet
dat aan haar toegezonden e-mail of andere elektronische berichten tijden worden ontvangen of
verwerken daarvan.