Privacyverklaring

Bijgewerkt: Dinsdag 7 september 2021

Ratonix

Ratonix, is gevestigd aan de Banne 4, 1161 BK te Zwanenburg, en deze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Adres en contact:
https://www.ratonix.eu Banne 4, 1161 BK Zwanenburg
06-33620201

Ricardo Kiekens is de Functionaris gegevensbescherming van Ratonix. Hij/zij is te bereiken via ricardo@ratonix.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ratonix zal vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en zal dit niet doorspelen aan een derde.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie :
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ratonix.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ratonix verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Ratonix neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ratonix) tussen zit. Ratonix gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Opslag e-mailadres en naam in Outlook.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ratonix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 1 jaar
Personalia > Bewaartermijn 1 jaar
Adres > Bewaartermijn 1 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Ratonix verstrekt uitsluitend aan derden in overleg met u. tenzij er een wettelijke verplichting is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ratonix gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ratonix en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen, om de persoonsgegevens van u die wij tot onze beschikking hebben, in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie kunnen sturen.

U kunt een verzoek indienen voor:  inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming en bezwaren op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ratonix.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs dit met het verzoek mee te sturen. Voeg in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) dit in zwart toe,  dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Ratonix wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ratonix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en zal passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ratonix.eu